Rachunkowość i podatki od podstaw

Rachunkowość i podatki od podstaw

31paź2018

Dołącz do grupy na studiach podyplomowych na kierunku

Rachunkowość i podatki od podstaw!

Początek zajęć: 27.10.2018 r.

Cel studiów:
Celem studiów Podstawy rachunkowości i podatków jest przekazanie podstawowych, najważniejszych zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Podczas zajęć słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne informacje i umiejętności przydatne w życiu codziennym (podatki) oraz przy prowadzeniu swojej mikrofirmy (podatki i systemy ewidencji podatkowej), jak i w pracy zawodowej na różnych stanowiskach (rachunkowość i podatki).

Wykładowcy:
Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych z zakresu rachunkowości i podatków. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych „Podstawy rachunkowości i podatków”.

Przedmioty na I semestrze studiów:

System podatkowy w Polsce - dr Monika Foremna-Pilarska
Obowiązki ewidencyjne w Przedsiębiorstwach - mgr Teresa Kilian
Podatek dochodowy od osób fizycznych - mgr Wioletta Furtek
Podatki i opłaty lokalne -  mgr Ewa Juralewicz
Podstawowe terminy z zakresu rachunkowośći - mgr Wioletta Furtek
Podatek dochodowy od osób prawnych - mgr Teresa Kiljan
Podatek VAT - mgr Teresa Kiljan
Podatkowa księga przychodów i rozchodówv - mgr Wioletta Furtek

Adresaci:
Studia skierowane są do osób, które:
• chcą założyć lub prowadzą swoją działalność gospodarczą,
• chciałyby podjąć pracę w biurze rachunkowym lub działach finansowo-księgowych,
• chcą się przekwalifikować lub zaktualizować swoją wiedzę,
• są nauczycielami, którzy chcieliby nabyć dodatkowe kompetencje i uprawnienia dydaktyczne,
• myślą o założeniu w przyszłości biura rachunkowego ,
• chcą zrozumieć w prosty sposób zawiły świat podatków i rachunkowości.

Korzyści dla studentów:
Studenci nabędą wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

identyfikowania obowiązków ewidencyjnych w przedsiębiorstwach prowadzących i nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
interpretowania podstawowych terminów z zakresu rachunkowości i podatków,
poruszania się w przepisach polskiego prawa podatkowego,
prowadzenia ewidencji przychodów,
obliczania obciążeń podatkowych na kracie podatkowej i na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
ustalania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przy  zastosowaniu podatku liniowego i według skali podatkowej,
prowadzenia dodatkowych ewidencji, np. ewidencji środków trwałych, ewidencji przebiegu pojazdu,
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),
prowadzenia ksiąg rachunkowych,
sporządzania sprawozdania finansowego,
podatków i opłat lokalnych,
ustalania podstawy i wartości obciążeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Forma zaliczenia:

egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych

Liczba godzin: 195
Czas trwania studiów: 2 semestry                                                                                                  Koszt studiów: 3400 zł 

Zapisz się online! 

Więcej informacji pod numerem telefonu 694-400-676 

 

Aktualności

KONTAKT

Wydział Nauk Stosowanych w Słupsku
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Juliana Tuwima 30
76-200 Słupsk

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2020 Wyższa Szkoła Gospodarki