Slide background
Slide background tlo
Slide background tlo tlo Formuła 1+1 Formuła 1+1 Studia magistersie Studia podyplomowe Oszczędź czas i pieniądze Zyskaj 2 dyplomy Zniżka na czesne 50%
Slide background

Oferta Edukacyjna

2018/2019

nowoczesne technologie przedsiębiorczość i biznes budownictwo i projektowanie

www.oferta.byd.pl

Studia licencjackie, inżynierskie
i magisterskie

Slide background Akademia menedżera Studia Podyplomowe dla Biznesu Szkoła Biznesu MBA in english Executive MBA Kursy i Szkolenia dla Menedżerów Międzynarodowa kadra MBA Szkoła Biznesu MBA
Slide background

wybierz lepsze...

studia
podyplomowe

Aktualności

31paź2018
więcej
Rachunkowość i podatki od podstaw

Dołącz do grupy na studiach podyplomowych na kierunku

Rachunkowość i podatki od podstaw!

Początek zajęć: 27.10.2018 r.

Cel studiów:
Celem studiów Podstawy rachunkowości i podatków jest przekazanie podstawowych, najważniejszych zagadnień z zakresu rachunkowości i podatków w sposób prosty i zrozumiały dla każdego. Podczas zajęć słuchacze zostaną wyposażeni w praktyczne informacje i umiejętności przydatne w życiu codziennym (podatki) oraz przy prowadzeniu swojej mikrofirmy (podatki i systemy ewidencji podatkowej), jak i w pracy zawodowej na różnych stanowiskach (rachunkowość i podatki).

Wykładowcy:
Zajęcia na studiach prowadzone są w nowoczesnej i aktywnej formie ćwiczeń, treningów, symulacji oraz multimedialnych wykładów. Wykładowcy studiów dobrani są wyłącznie spośród menedżerów i auditorów posiadających wieloletnią praktykę gospodarczą, są znakomitymi pracownikami naukowymi ze znaczącym doświadczeniem w prowadzeniu praktycznych kursów zawodowych z zakresu rachunkowości i podatków. W praktyczny sposób przekażą wiedzę i umiejętności uczestnikom swoich kursów. Aktywna i dynamiczna forma prowadzenia zajęć pozwoli również skupić się na rozwiązywaniu problemów wskazywanych na bieżąco przez słuchaczy studiów podyplomowych „Podstawy rachunkowości i podatków”.

Przedmioty na I semestrze studiów:

System podatkowy w Polsce - dr Monika Foremna-Pilarska
Obowiązki ewidencyjne w Przedsiębiorstwach - mgr Teresa Kilian
Podatek dochodowy od osób fizycznych - mgr Wioletta Furtek
Podatki i opłaty lokalne -  mgr Ewa Juralewicz
Podstawowe terminy z zakresu rachunkowośći - mgr Wioletta Furtek
Podatek dochodowy od osób prawnych - mgr Teresa Kiljan
Podatek VAT - mgr Teresa Kiljan
Podatkowa księga przychodów i rozchodówv - mgr Wioletta Furtek

Adresaci:
Studia skierowane są do osób, które:
• chcą założyć lub prowadzą swoją działalność gospodarczą,
• chciałyby podjąć pracę w biurze rachunkowym lub działach finansowo-księgowych,
• chcą się przekwalifikować lub zaktualizować swoją wiedzę,
• są nauczycielami, którzy chcieliby nabyć dodatkowe kompetencje i uprawnienia dydaktyczne,
• myślą o założeniu w przyszłości biura rachunkowego ,
• chcą zrozumieć w prosty sposób zawiły świat podatków i rachunkowości.

Korzyści dla studentów:
Studenci nabędą wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

identyfikowania obowiązków ewidencyjnych w przedsiębiorstwach prowadzących i nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
interpretowania podstawowych terminów z zakresu rachunkowości i podatków,
poruszania się w przepisach polskiego prawa podatkowego,
prowadzenia ewidencji przychodów,
obliczania obciążeń podatkowych na kracie podatkowej i na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych,
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
ustalania zaliczki na podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów przy  zastosowaniu podatku liniowego i według skali podatkowej,
prowadzenia dodatkowych ewidencji, np. ewidencji środków trwałych, ewidencji przebiegu pojazdu,
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT),
prowadzenia ksiąg rachunkowych,
sporządzania sprawozdania finansowego,
podatków i opłat lokalnych,
ustalania podstawy i wartości obciążeń wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Forma zaliczenia:

egzamin końcowy w formie testu z wybranych zagadnień problemowych

Liczba godzin: 195
Czas trwania studiów: 2 semestry                                                                                                  Koszt studiów: 3400 zł 

Zapisz się online! 

Więcej informacji pod numerem telefonu 694-400-676 

 

31paź2018
więcej
Chemia dla nauczycieli

Dołącz do grupy na kierunku studiów podyplomowych:

 • Chemia dla nauczycieli
 • Zdobądź niezbędną wiedzę oraz uzyskaj formalne uprawnienia do nauczania przedmiotu  
 • Jeśli masz pytania zadzwoń do nas 694-400-676 l lub napisz technik@technik.slupsk.pl

Zapisz się już dziś!

 

17paź2018
więcej
Terminy rozpoczęcia zajęć na studiach podyplomowych

Terminy rozpoczęcia zajęć na studiach podyplomowych, rok akademicki 2018/2019

 •  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną  08-09 września 2018 r.
 •  Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze spektrum autyzmu 08-09 września 2018 r.
 •  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami logopedii 08-09 września 2018 r.
 •  Logopedia listopad 2018 r. 
 •  Logopedia IV semestr uzupełniający 29-30 września 2018 r.
 •  Zarządzanie zasobami ludzkimi listopad 2018 r.
 •  Logistyka i transport listopad 2018 r.
 •  Informatyka 21 października 2018 r.
 •  Edukacja dla bezpieczeństwa  13 października 2018 r.
 •  Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności lisotpad 2018 r.
 •  Bezpieczeństwo i higiena pracy listopad 2018 r. 
 •  Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do zycia w rodzinie 27-28 października 2018 r.
 •  Chemia dla nauczycieli 29-30 września
 •  Etyka, filozofia i wiedza o kulturze listopad 2018 r.
 •  Filologia polska 6-7 października 2018 r. 
 •  Integracja sensoryczna 27 października 2018 r.
 •  Fizyka  listopad 2018 r.
 •  Biologia 14-15 października 2018 r.
 •  Socjoterapia listopad 2018 r.
 •  Organizacja pomocy społecznej listopad 2018 r. 
 •  Przygotowanie pedagogiczne 29-30 września 2018 r.
 • Technika i Plastyka 29 września 2018 r.
 • Zarządzanie oświatą  6 października 2018 r.
 • Doradztwo zawodowe listopad 2018 r.
 • Odnawialne źródła energii listopad 2018 r.

Więcej informacji pod numerem telefonu  694-400-676 / 606-079-532

Zapisz się online 

 

O Uczelni

Wyższa Szkoła Gospodarki jest najstarszą Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Filarami naszej działalności edukacyjnej są umiejętności i kompetencje. Jesteśmy instytucją non profit. Oferujemy kształcenie w Bydgoszczy oraz wydziałach zamiejscowych Toruń, Inowrocław, Malbork, Ełk, Słupsk, Piła, Chojnice. Poszerzanie wiedzy oraz umiejętności to tylko jedna z wielu możliwości, jakie daje WSG. Jesteśmy zaangażowani w projekty poza edukacyjne.

Działalność artystyczna we współpracy z Akademicką Przestrzenią Kulturalną oraz Muzeum Fotografii. Działania na rzecz rozwoju regionów, w których funkcjonują jednostki Uczelni, oraz na rzecz tworzących je społeczności lokalnych. Przy pomocy Centrum Dietetyki i Fitness Rewital aktywnie promujemy zdrowy tryb życia, natomiast dzięki Akademickiemu Centrum Medycznemu zapewniamy profesjonalną opiekę medyczną.

Uczelnia wspiera rozwój w kooperacji z partnerami zagranicznymi. Studia MBA tworzone z Maastricht School of Management, ponad 500 studentów zagranicznych czy wymiany w projektach Erasmus zapewniają nam charakter uczelni międzynarodowej.

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Kopernika 28-31
76-200 Słupsk

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 • LOGON SA
 • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
 • BZWBK
 • Mobica
 • PIT
 • Sunrise System
 • Pracuj.pl
 • Rewital
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki