Slide background tlo
Slide background tlo tlo Formuła 1+1 Formuła 1+1 Studia magistersie Studia podyplomowe Oszczędź czas i pieniądze Zyskaj 2 dyplomy Zniżka na czesne 50%
Slide background

Oferta Edukacyjna

2018/2019

nowoczesne technologie przedsiębiorczość i biznes budownictwo i projektowanie

www.oferta.byd.pl

Studia licencjackie, inżynierskie
i magisterskie

Slide background Akademia menedżera Studia Podyplomowe dla Biznesu Szkoła Biznesu MBA in english Executive MBA Kursy i Szkolenia dla Menedżerów Międzynarodowa kadra MBA Szkoła Biznesu MBA
Slide background

wybierz lepsze...

studia
podyplomowe

Aktualności

15mar2018
więcej
Początek zajęć na studiach podyplomowych

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapisania się na studia podyplomowe! W marcu i kwietniu otworzymy następujące kierunku:

- Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  i Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu 24-25 kwietnia
- Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  24-25 kwietnia
- Doradztwo Zawodowe 7-8 kwietnia
- Surdopedagogika i Tyflopedagogika 17-18 marca
- Integracja Sensoryczna 7-8 kwietnia
- Zarządzanie Nieruchomościami 24-25 marca

Pozostały wolne miejsca, nie czekaj zapisz się już dziś!
Informacje i zapisy 694-400-676 oraz technik@technik.slupsk.pl

1mar2018
więcej
Ochrona danych osobowych Studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe z zakresu "ochrony danych osobowych i informacji niejawnych" skierowane są do przyszłych administratorów oraz inspektorów ochrony danych. W każdym przedsiębiorstwie oraz instytucjach publicznych powołana ma zostać nowa funkcja inspektora ochrony danych.

Studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych przygotują wyznaczonych przed dane przedsiębiorstwo czy instytucję osobę do pełnienia tej funkcji. Osoba po ukończeniu studiów będzie przygotowana do pełnienia roli inspektora ochrony danych oraz do tworzenia polityki bezpieczeństwa we wszystkich organach administracji państwowej oraz przedsiębiorstwach które w swojej działalności gromadzą dane swoich klientów i petentów.

Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych wiąże się z przyjętym w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Kraje członkowskie muszą zastosować przepisy rozporządzenia do 25 maja 2018 r. RODO ma zharmonizować prawo ochrony danych osobowych w Europie. Nowe przepisy wzmacniają ochronę danych osobowych obywateli UE. Dają obywatelom prawo do bycia zapomnianym czyli możliwość żądania usunięcia danych z określonych baz czy rejestrów. Po zmianach naruszenie ochrony danych osobowych będzie karane. Maksymalny wymiar kary to 20 mln euro!.

Jeżeli nasze dane wyciekną, przedsiębiorca bądź inna instytucja będąc w posiadaniu naszych danych osobowych będzie zobowiązana do poinformowania nas o tym. Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych zakłada także powołanie w miejsce obecnego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nowego państwowego organu - Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czas trwania studiów: 2 semestry

Ilość godzin: 200

Program studiów z zakresu ochrony danych osobowych zostanie zaktualizowany po opublikowaniu ostatecznej wersji ustawy o ochronie danych osobowych, która wejdzie w życie 25 maja 2018 r.

22lut2018
więcej
Zimowa rekrutacja na studia podyplomowe w Słupsku

Studium Podyplomowe Wydziału Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy prowadzi zimową rekrutację na studia podyplomowe w obszarze edukacji, kultury, języka, praktyki społecznej, rozwoju osobistego, zdrowia, sportu i turystyki. W ofercie posiadamy między innymi następujące kierunki:

- Logopedia i higiena głosu
- Neurologopedia
- Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualna
- Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 
  ze spektrum autyzmu
- Autyzm, pokrewne zaburzenia nastroju-edukacja i terapia
- Bezpieczeństwo i higiena prcy
- Neurodydaktyka i tutoring
- Diagnoza i terapia pedagogiczna
- Pedagogika zdolności i terapia pedagogiczna
- Arterapia i terapia pedagogiczna
- Integracja sensoryczna
- Specjalista zajęć kreatywnych
- Technologia żywności i żywienie człowieka
- Biologia
- Geografia i ochrona środowiska
- Matematyka dla nauczycieli
- Doradztwo zawodowe
- Pomoc psychologiczna
- Edukacja dla bezpieczeństwa
- Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
- Logopedia
- Przygotowanie pedagogiczne
- Informatyka i zajęcia komputerowe
- Rachunkowość budżetowa
- Surdopedagogika
- Tyflopedagogika
- Rachunkowość i podatki od podstaw
- Zarządzanie oświatą
- Organizacja pomocy społecznej
- Chemia dla nauczycieli
- Administracja i zarządzanie finansami publicznymi
- Socjoterapia
- Wiedza o społeczeństwie
- Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna
- Wychowanie do życia w rodzinie
- Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

Do 100% dofinansowania na studia podyplomowe z KFS!
Planowany początek zajęć luty/marzec 2018 r
Zimowa rekrutacja trwa, do 28 lutego wpisowe 0 zł
Więcej informacji pod numerem telefonu 694-400-676 
Nie czekaj zapisz się już dziś!

CENTRUM EDUKACYJNE TECHNIK Sp. z o.o.
ul. Kopernika 28-31, 76-200 Słupsk
tel. 59 841 71 09, technik@technik.slupsk.pl

Ważne!

KAŻDA ZATRUDNIONA OSOBA BEZ WZGLĘDU NA WIEK MOŻE UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DO 100% PONIESIONYCH KOSZTÓW W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

Centrum Edukacyjne Technik Sp. z o. o. zaprasza do skorzystania z możliwości pozyskania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na różne formy szkoleniowe oraz studia podyplomowe.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Wysokość dofinansowania z KFS:
• Pracodawca, który zatrudnia powyżej 10 pracowników może otrzymać 80% dofinansowania kosztów– z własnych środków pokryje 20% kosztów.
• Pracodawca, który zatrudnia do 10 pracowników może otrzymać 100% dofinansowania kosztów.
• Kwota przyznana na szkolenie dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.
Kto może ubiegać się o środki KFS?
• Każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.
• Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy zatrudnieni są pracownicy korzystający ze wsparcia
• Nie ma znaczenia wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych u beneficjenta
• Pracodawca może sam skorzystać z KFS na takich samych zasadach jak jego pracownicy

W 2018 roku środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego będące w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy mogą zostać przeznaczone na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się: kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą.
Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na stronie internetowej właściwego dla Państwa firmy Powiatowego Urzędu Pracy lub skontaktować się z pracownikami Centrum Edukacyjnego Technik, którzy zapewnią pomoc merytoryczną.

O Uczelni

Wyższa Szkoła Gospodarki jest najstarszą Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy. Filarami naszej działalności edukacyjnej są umiejętności i kompetencje. Jesteśmy instytucją non profit. Oferujemy studia w Bydgoszczy oraz wydziałach zamiejscowych Toruń, Inowrocław, Malbork, Ełk, Słupsk, Piła, Chojnice. Poszerzanie wiedzy oraz umiejętności to tylko jedna z wielu możliwości, jakie daje WSG. Jesteśmy zaangażowani w projekty poza edukacyjne.

Działalność artystyczna we współpracy z Akademicką Przestrzenią Kulturalną oraz Muzeum Fotografii. Działania na rzecz rozwoju regionów, w których funkcjonują jednostki Uczelni, oraz na rzecz tworzących je społeczności lokalnych. Przy pomocy Centrum Dietetyki i Fitness Rewital aktywnie promujemy zdrowy tryb życia, natomiast dzięki Akademickiemu Centrum Medycznemu zapewniamy profesjonalną opiekę medyczną.

Uczelnia wspiera rozwój w kooperacji z partnerami zagranicznymi. Studia MBA tworzone z Maastricht School of Management, ponad 500 studentów zagranicznych czy wymiany w projektach Erasmus zapewniają nam charakter uczelni międzynarodowej.

KONTAKT

Wydział Zarządzania i Przedsiębiorczości w Słupsku
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Kopernika 28-31
76-200 Słupsk

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
  • LOGON SA
  • Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA Holding
  • BZWBK
  • Mobica
  • PIT
  • Sunrise System
  • Pracuj.pl
  • Rewital
© 2018 Wyższa Szkoła Gospodarki